020 735 3910

FB logo 2

Maa- ja kiviainekset

Täytekiviainekset:

TÄYTEMAA

Kivennäismaat, esim. hiekkaa, moreenia tai savea, jossa voi olla myös eloperäistä maata.
Käyttökohde: täyttöihin, joissa ei vaadita routimattomuutta ja joihin täytteen tiivistyvyys sekä kantavuus riittävät.

 

TÄYTEHIEKKA

seulomatonta ja routimatonta luonnonhiekkaa.
Käyttökohde: täyttöihin, joissa on pieni kerrosvahvuus ja alhainen kantavuusvaatimus.

 

TÄYTESORA

Seulomatonta, routimatonta luonnonsoraa.
Käyttökohde: suurempiin täyttöihin, joissa vaaditaan tiivistyvyyttä ja kantavuutta.

 

SEULOTUT HIEKAT JA SORAT

Seulottua luonnonhiekkaa ja -soraa, maksimiraekoko määrätty esim. 0-150 mm.
Käyttökohde: täyttöihin, joissa materiaalilta vaaditaan tietty raekoko.

 

MURSKEET/SEPELIT/KIVITUHKAT

  • Sorasta/kivistä tai kalliosta murskattu ja seulottu kiviaines.
  • Käyttökohde: täyttöihin, joissa on määrätty kerrospaksuus.
  • Kivituhkat esim.Sitomattomat kulutuskerrokset, tasauskerrokset kiveyksien ja laatoitusten alle.
  • Murskeet esim. kantavat kerrokset, sitomattomat kulutuskerrokset, anturan alustäytöt.
  • Sepelit esim. Kapilaarikatkokerrokset, salaojat, imeytyskentät yms. kuivatusrakenteet sekä kiviheitokkeet ja katekiveykset.
  • Kivituhkat maksimiraekoko määrätty   0-4mm tai 0-8mm
  • Murskeissa maksimiraekoko määrätty esim. 55 mm (murske 0-55mm).
  • Sepeleissä minimi- ja maksimiraekoko määrätty esim. 16-32mm.

 

LOUHE

Maksimiraekoko määrätty esim. 600 mm.

Käyttökohde: täyttöihin, luiskaverhouksiin, pegerryksiin, rantojen eroosiosuojauksiin.