020 735 3910

FB logo 2

 

Multatuotteet

Vihermulta

Vihermulta valmistetaan sekoittamalla turvetta, hiekkaa ja moreenia.

Sekoitetut materiaalit seulotaan 25 mm rumpuseulalla. Lannoitus ja kalkitus teh-dään viljavuustutkimuksen suosituksen mukaisesti.

Metsäsairilan vihermulta on lannoitettu ja kalkittu yleismulta kaikenlaiseen viherra-kentamiseen. Tuote tiivistyy perustamisvaiheessa noin 20 %.

Nurmikkomulta

Nurmikkomulta valmistetaan sekoittamalla turvetta, humusmaata, maanparannus-kompostia, hiekkaa ja moreenia.

Sekoitetut materiaalit seulotaan 25 mm rumpuseulalla. Nurmikkomullassa pyritään hyödyntämään kierrätysmaa-aineksia ja näin säästetään luonnonvarojen käyttöä. Tuote saattaa sisältää vähäisiä määriä epäpuhtauksia (muovia ja lasia) ja tuulilevit-teisiä rikkakasvien siemeniä, koska tuotteen valmistuksessa käytetään kierrätysmaa-aineksia. Tuotannon aikana tuote seulotaan mahdollisimman tarkasti epäpuhtauksi-en poistamiseksi.

Metsäsairilan nurmikkomulta on kompostilannoitettu kasvualusta, joka sopii erityi-sesti nurmikon kasvualustaksi sekä viherrakentamiseen yleiskasvualustaksi. Levitys ja kylvötyö kannattaa tehdä mahdollisimman pian rikkaruohottumisen estämiseksi. Kasvualustaa istutusalueilla käytettäessä suositellaan katemateriaalien käyttöä. Tuote tiivistyy perustamisvaiheessa noin 20 %.

Istutusmulta

Istutusmulta valmistetaan sekoittamalla turvetta, maanrakennuskompostia, hiekkaa ja moreenia.

Sekoitetut materiaalit seulotaan 25 mm rumpuseulalla. Tuote saattaa sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvien siemeniä ja tämän vuoksi suositellaan katemateriaalien käyttöä istutuksilla.

Metsäsairilan istutusmulta on kompostilannoitettu kasvualusta erityisesti istutuksille. Tuote tiivistyy perustamisvaiheessa noin 20 %.

Attachments:
File
Download this file (Multatiedote.pdf)Metsäsairilan multatuotteet